fjernbackup
- Sikkerhetskopi av viktige data.
- Redningen når uhellet er ute.
- Har du sikkerhetskopi?
- Virker den?
- Er den oppdatert?
slogan

shim HVORDAN FUNGERER FJERNBACKUP  ...........................................................................................

LAGRING TIL HISTORISK ARKIV - ROTASJON AV SIKKERHETSKOPIER

Problemstillingen

Løsningen = Historisk arkiv

- Hva hjelper det med en enkel backup-fil dersom du trenger en versjon av et dokument fra 3 måneder tilbake?
- Eller et dokument som ble slettet en gang i fjor?

I Fjernbackup kan man sette opp at sikkerhetskopiene skal rotere. Med rotering menes her at det lagres til et historisk arkiv som roterer med tiden. Dette blir gjort på samme måte som man roterer backuptaper. Forskjellen er at du slipper håndtering og utskifting av taper.
Sikkerhetskopiene blir automatisk lagt i servermapper merket f.eks "monday", "tuesday", "friday3", "week36", "january", "2006", osv. Du velger selv hvilken rotasjonstype som skal benyttes. En av de mest brukte rotasjonstypene (type "son-father-grandfather") er rotasjon mellom mandag til torsdag, 5 fredager og 12 måneder, tilsammen 21 kopier. Man har da gode muligheter til å gjenopprette både nye og gamle filer og dokumenter.

Fjernbackup har mulighet til å arkivere basert på kombinasjoner av:
- ukedagene, inkludert lørdag og søndag.
- 5 fredagskopier som det roteres mellom (fredag1, fredag2, osv)
- ukenummer
- årstall

Rotasjon angis fra webgrensesnittet der man administrerer og overvåker backup-kontoen.
Logg inn på http://adm.fjernbackup.no
   
Bruker:
  Passord: